Mesar

Srednja škola za mesara pruža temeljno obrazovanje u obradi mesa, pripremi različitih mesnih proizvoda te upravljanju mesnicom. Učenici uče o rezanju, pakiranju, skladištenju i distribuciji mesa, kao i o važnosti sanitarnih standarda. Ovaj program omogućava mladim ljudima da steknu vještine potrebne za uspješnu karijeru u mesarskom sektoru i doprinesu prehrambenoj industriji.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 530 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Mesar
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– polaznik mora imati završenu srednju školu.

Kontaktirajte nas

Pratite nas