Poljoprivredni gospodarstvenik

Ovim zanimanjem steći ćeš znanja i vještine u proizvodnji poljoprivrednih kultura, kao i primjenu agrotehničkih mjera – obrade, gnojidbe, sjetve, sadnje, žetve i zaštite poljoprivrednih kultura.

O programu

Cjelokupno trajanje programa: 2 414 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Poljoprivredni gospodarstvenik
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola

– najmanje 14 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola.

Kontaktirajte nas

Pratite nas