Prodavač

Kao most između proizvoda i potrošača, prodavač je osoba koja transformira običnu kupovinu u izvanredno iskustvo. Njihova stručnost, pristup i pažnja prema detaljima čine svaku transakciju posebnom.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje prodavač stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima prodaje robe na veliko i malo, poslovima preuzimanja i uskladištavanja robe.

– U poslovima kvantitativnog i kvalitativnog nadzora, sortiranja te sudjelovanja u nabavi, narudžbama i prijevozu robe.

– U poslovima vođenja financijske i skladišne evidencije, blagajničkom obračunu i održavanju evidencija narudžbi.

Cjelokupno trajanje programa: 2 202 sati.

Stečeno zvanje
Prodavač
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,
– najmanje 17 godina starosti,
– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Kontaktirajte nas

Pratite nas