Soboslikar-ličilac

Smjer Soboslikar-Ličilac pruža vam priliku da postanete majstor u stvaranju unikatnih i estetskih prostora. Naučit ćete kako bojama i tehnikama transformirati zidove i površine, stvarajući inspirativne okoline koje odražavaju vašu kreativnost.

O programu

Cjelokupno trajanje programa : 3485 sati.
Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Stečeno zvanje
Soboslikar-ličilac
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola

-najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije:

-završena srednja škola

Kontaktirajte nas

Pratite nas