Tehničar cestovnog prometa

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su važni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje tehničar cestovnog prometa stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima organizacije odvoza i dovoza putnika i tereta na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima.

– U poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje prometa u prometnoj policiji.

– U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka.

Cjelokupno trajanje programa: 2449 sati.

Stečeno zvanje
Tehničar/ka cestovnog prometa
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara cestovnog prometa.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara cestovnog prometa.

Kontaktirajte nas

Pratite nas