Upravni referent

U svijetu poslovanja, upravni referent je nezamjenjiva figura koja pruža podršku i strukturu. Kroz preciznost, stručnost i predanost, upravni referenti osiguravaju da svaki proces, od dokumentacije do komunikacije, teče bez problema.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje upravni referent stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U županijskim, općinskim i gradskim organima uprave: opća uprava, policija, carina i financije.

– U pravosuđu, javnim ustanovama (znanost, obrazovanje, kultura), socijalnoj skrbi kao što je Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje te osiguravajućim društvima.

– U obavljanju administrativnih zadataka kao što su radnje u upravnom postupku, izrada akata, pisanje dopisa i rad u pravosudnim organima.

Cjelokupno trajanje programa: 2 253 sati.

Stečeno zvanje
Upravni referent
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Kontaktirajte nas

Pratite nas