Programi

Elektrotehnika i računarstvo

Monter fotonaponskih sustava

Monter fotonaponskih sustava bavi se montažom fotonaponskih elektrana, puštanjem u pogon i nadzorom elektrana spojenih na energetsku mrežu, postavljanjem autonomnih elektrana, te redovitim održavanjem i otklanjanjem kvarova.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za montažu fotonaponskih elektrana na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, puštanje u pogon i nadzor elektrana spojenih na energetsku mrežu, postavljanje, spajanje i puštanje u pogon autonomnih elektrana, te provođenje postupaka redovitog održavanja i otklanjanje kvarova pri zastoju rada elektrane.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova montera fotonaponskih sustava.

Monter fotonaponskih sustava

Monter fotonaponskih sustava bavi se montažom fotonaponskih elektrana, puštanjem u pogon i nadzorom elektrana spojenih na energetsku mrežu, postavljanjem autonomnih elektrana, te redovitim održavanjem i otklanjanjem kvarova.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za montažu fotonaponskih elektrana na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, puštanje u pogon i nadzor elektrana spojenih na energetsku mrežu, postavljanje, spajanje i puštanje u pogon autonomnih elektrana, te provođenje postupaka redovitog održavanja i otklanjanje kvarova pri zastoju rada elektrane.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova montera fotonaponskih sustava.

Kontaktirajte nas

Pratite nas