Programi

Graditeljstvo i geodezija

Rukovatelj viličarom

Rukovatelj viličarom bavi se upravljanjem i rukovanjem viličarom za transport, podizanje i premještanje tereta unutar skladišta, proizvodnih pogona ili na gradilištima. Osim osnovnih funkcija vožnje, odgovoran je za sigurno i precizno manipuliranje teretom, održavanje viličara u ispravnom radnom stanju te poštivanje pravila o sigurnosti na radu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje viličarom. Kroz program, polaznici će se detaljno upoznati s konstrukcijom viličara, njegovim sklopovima i dijelovima. Naučit će kako koristiti viličar i sve njegove funkcije te će biti upoznati s pravilima održavanja alata, strojeva i uređaja koje koriste u svom radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja viličarom.

Rukovatelj viličarom

Rukovatelj viličarom bavi se upravljanjem i rukovanjem viličarom za transport, podizanje i premještanje tereta unutar skladišta, proizvodnih pogona ili na gradilištima. Osim osnovnih funkcija vožnje, odgovoran je za sigurno i precizno manipuliranje teretom, održavanje viličara u ispravnom radnom stanju te poštivanje pravila o sigurnosti na radu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje viličarom. Kroz program, polaznici će se detaljno upoznati s konstrukcijom viličara, njegovim sklopovima i dijelovima. Naučit će kako koristiti viličar i sve njegove funkcije te će biti upoznati s pravilima održavanja alata, strojeva i uređaja koje koriste u svom radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja viličarom.

Rukovatelj bagerom

Rukovatelj bagerom bavi se upravljanjem i rukovanjem bagerom u različitim građevinskim i inženjerskim projektima. Odgovoran je za precizno iskopavanje, deponiranje i utovar materijala, te prilagođava svoje radne metode specifičnostima terena, bilo da se radi o uzbrdicama, nizbrdicama, kosom terenu, vodi ili blatu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje bagerom u različitim radnim uvjetima. Polaznici će se upoznati s tehnikama upravljanja bagerom, uključujući vožnju naprijed i nazad, manevriranje lijevo-desno i u krug, kočenje i zaustavljanje. Naučit će vještine potrebne za iskop, deponiranje i utovar materijala u vozila, kao i rad s bagerom na specifičnim terenima poput uzbrdica, nizbrdica, kosog terena, vodi i blatu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja bagerom.

Rukovatelj bagerom

Rukovatelj bagerom bavi se upravljanjem i rukovanjem bagerom u različitim građevinskim i inženjerskim projektima. Odgovoran je za precizno iskopavanje, deponiranje i utovar materijala, te prilagođava svoje radne metode specifičnostima terena, bilo da se radi o uzbrdicama, nizbrdicama, kosom terenu, vodi ili blatu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje bagerom u različitim radnim uvjetima. Polaznici će se upoznati s tehnikama upravljanja bagerom, uključujući vožnju naprijed i nazad, manevriranje lijevo-desno i u krug, kočenje i zaustavljanje. Naučit će vještine potrebne za iskop, deponiranje i utovar materijala u vozila, kao i rad s bagerom na specifičnim terenima poput uzbrdica, nizbrdica, kosog terena, vodi i blatu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja bagerom.

Betonirac

Betonirac se bavi pripremom, miješanjem i postavljanjem betona u inženjerskim i građevinskim projektima. Odgovoran je za rukovanje strojevima za izradu i oblikovanje betona, kao i za tehniku zamješavanja smjese za beton.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sveobuhvatno razumijevanje građevinskih objekata i njihovih sastavnica, te stjecanje znanja o vrstama i karakteristikama materijala koji se koriste u izgradnji. Polaznici će razviti vještine rukovanja različitim strojevima i opremom potrebnom za izradu i obradu betona, kao i tehnikama za obradu betonskih površina i popravak oštećenja.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova betonirca.

Betonirac

Betonirac se bavi pripremom, miješanjem i postavljanjem betona u inženjerskim i građevinskim projektima. Odgovoran je za rukovanje strojevima za izradu i oblikovanje betona, kao i za tehniku zamješavanja smjese za beton.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sveobuhvatno razumijevanje građevinskih objekata i njihovih sastavnica, te stjecanje znanja o vrstama i karakteristikama materijala koji se koriste u izgradnji. Polaznici će razviti vještine rukovanja različitim strojevima i opremom potrebnom za izradu i obradu betona, kao i tehnikama za obradu betonskih površina i popravak oštećenja.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova betonirca.

Fasader

Fasader se bavi pripremom i postavljanjem fasada na građevinskim objektima. Njegove odgovornosti uključuju pripremu materijala, alata, pribora i strojeva, izvođenje osnovnih fasaderskih zadataka te sudjelovanje u složenijim fasaderskim projektima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sve aspekte fasaderskih radova, od pripreme materijala, alata, pribora i strojeva, do izvođenja jednostavnih zadataka i sudjelovanja u složenijim projektima. Kroz program, polaznici će stjecati vještine potrebne za kvalitetnu izradu i obnovu fasada na različitim građevinskim objektima.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova fasadera.

Fasader

Fasader se bavi pripremom i postavljanjem fasada na građevinskim objektima. Njegove odgovornosti uključuju pripremu materijala, alata, pribora i strojeva, izvođenje osnovnih fasaderskih zadataka te sudjelovanje u složenijim fasaderskim projektima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sve aspekte fasaderskih radova, od pripreme materijala, alata, pribora i strojeva, do izvođenja jednostavnih zadataka i sudjelovanja u složenijim projektima. Kroz program, polaznici će stjecati vještine potrebne za kvalitetnu izradu i obnovu fasada na različitim građevinskim objektima.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova fasadera.

Radnik na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom

Radnik na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom bavi se montažom, demontažom i upravljanjem ovom specifičnom vrstom skele koja omogućuje rad na različitim visinama građevinskih objekata.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno, kvalitetno i sigurno postavljanje te rukovanje pokretnom visećom skelom. Kroz program, polaznici će se upoznati s konstrukcijom skele, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama. Polaznici će usvojiti znanja potrebna za optimalnu uporabu stroja s minimalnim trošenjem energije, vještine za sitne popravke i pravilno rukovanje strojem.

Cjelokupno trajanje programa: 153 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova radnika na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom.

Radnik na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom

Radnik na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom bavi se montažom, demontažom i upravljanjem ovom specifičnom vrstom skele koja omogućuje rad na različitim visinama građevinskih objekata.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno, kvalitetno i sigurno postavljanje te rukovanje pokretnom visećom skelom. Kroz program, polaznici će se upoznati s konstrukcijom skele, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama. Polaznici će usvojiti znanja potrebna za optimalnu uporabu stroja s minimalnim trošenjem energije, vještine za sitne popravke i pravilno rukovanje strojem.

Cjelokupno trajanje programa: 153 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova radnika na postavljanju i rukovanju pokretnom visećom skelom.

Skelar u graditeljstvu

Skelar u graditeljstvu se bavi montažom i demontažom skela koje omogućuju siguran pristup i rad na visinama prilikom građevinskih radova. Odgovoran je za osiguravanje stabilnosti i sigurnosti skela, te za njihovo pravilno postavljanje prema tehničkim specifikacijama i standardima zaštite na radu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za pripremu i postavljanje skela na građevinskim objektima. Kroz program, polaznici će stjecati znanja o materijalima, alatima i sredstvima potrebnim za postavljanje skela, naučiti kako pripremiti okruženje i materijale za rad te će biti osposobljeni za postavljanje različitih vrsta skela.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova skelara u graditeljstvu.

Skelar u graditeljstvu

Skelar u graditeljstvu se bavi montažom i demontažom skela koje omogućuju siguran pristup i rad na visinama prilikom građevinskih radova. Odgovoran je za osiguravanje stabilnosti i sigurnosti skela, te za njihovo pravilno postavljanje prema tehničkim specifikacijama i standardima zaštite na radu.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za pripremu i postavljanje skela na građevinskim objektima. Kroz program, polaznici će stjecati znanja o materijalima, alatima i sredstvima potrebnim za postavljanje skela, naučiti kako pripremiti okruženje i materijale za rad te će biti osposobljeni za postavljanje različitih vrsta skela.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova skelara u graditeljstvu.

Izolater

Izolater se bavi postavljanjem i održavanjem izolacija u građevinama kako bi osigurao toplinsku i zvučnu zaštitu, te zaštitu od vlage. Koristi raznovrsne materijale i primjenjuje specifične tehnike kako bi postigao dugotrajnu i učinkovitu izolaciju.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike da razlikuju vrste i karakteristike izolaterskih materijala, te da ih koriste na pravilan način. Polaznici će naučiti kako koristiti odgovarajući izolaterski pribor, alat i strojeve, pripremiti podlogu za postavljanje izolacije i izraditi različite vrste izolacija.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova izolatera.

Izolater

Izolater se bavi postavljanjem i održavanjem izolacija u građevinama kako bi osigurao toplinsku i zvučnu zaštitu, te zaštitu od vlage. Koristi raznovrsne materijale i primjenjuje specifične tehnike kako bi postigao dugotrajnu i učinkovitu izolaciju.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike da razlikuju vrste i karakteristike izolaterskih materijala, te da ih koriste na pravilan način. Polaznici će naučiti kako koristiti odgovarajući izolaterski pribor, alat i strojeve, pripremiti podlogu za postavljanje izolacije i izraditi različite vrste izolacija.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova izolatera.

Krovopokrivač

Krovopokrivač obavlja pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove, izvodi jednostavne krovopokrivačke radove i pomoćne hidro i termo izolacijske radove.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za izvođenje jednostavnih krovopokrivačkih radova. Kroz program, polaznici će naučiti pripremiti alat, opremu i radno mjesto za izvođenje krovopokrivačkih radova, razlikovati vrste krovopokrivačkih radova u zavisnosti od materijala koji se koristi i izvoditi pomoćne radove hidro i termo izolacije krovišta.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova krovopokrivača.

Krovopokrivač

Krovopokrivač obavlja pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove, izvodi jednostavne krovopokrivačke radove i pomoćne hidro i termo izolacijske radove.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za izvođenje jednostavnih krovopokrivačkih radova. Kroz program, polaznici će naučiti pripremiti alat, opremu i radno mjesto za izvođenje krovopokrivačkih radova, razlikovati vrste krovopokrivačkih radova u zavisnosti od materijala koji se koristi i izvoditi pomoćne radove hidro i termo izolacije krovišta.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova krovopokrivača.

Armirač

Armirač se bavi postavljanjem čeličnih šipki ili mreža u betonske konstrukcije kako bi se povećala njihova čvrstoća i otpornost na naprezanja. Precizno prati projektnu dokumentaciju kako bi osigurao ispravnost i kvalitetu postavljenih armatura u skladu s građevinskim standardima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad s armaturom, uključujući izradu i postavljanje armature temelja, armature vertikalnih, horizontalnih i kosih konstruktivnih elemenata. Kroz program, polaznici će usvojiti osnovna znanja o građevini kao cjelini i razviti vještine održavanja strojeva i opreme koju koriste u svom radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova armirača.

Armirač

Armirač se bavi postavljanjem čeličnih šipki ili mreža u betonske konstrukcije kako bi se povećala njihova čvrstoća i otpornost na naprezanja. Precizno prati projektnu dokumentaciju kako bi osigurao ispravnost i kvalitetu postavljenih armatura u skladu s građevinskim standardima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad s armaturom, uključujući izradu i postavljanje armature temelja, armature vertikalnih, horizontalnih i kosih konstruktivnih elemenata. Kroz program, polaznici će usvojiti osnovna znanja o građevini kao cjelini i razviti vještine održavanja strojeva i opreme koju koriste u svom radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova armirača.

Tesar

Tesar upravlja tesarskim alatima, priborom i strojevima, oblikuje drvenu građu, izvodi tesarske radove te aktivno sudjeluje u postavljanju, montiranju i rastavljanju skela i oplata.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za tesarske radove, uključujući razlikovanje vrsta i svojstava materijala, korištenje odgovarajućih alata, pribora i strojeva, te izradu tesarskog veza. Polaznici će također naučiti izvoditi jednostavne tesarske radove, oblikovati drvenu građu, izrađivati i postavljati jednostavne tesarske elemente te sudjelovati u izradi složenijih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora tesara.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tesara.

Tesar

Tesar upravlja tesarskim alatima, priborom i strojevima, oblikuje drvenu građu, izvodi tesarske radove te aktivno sudjeluje u postavljanju, montiranju i rastavljanju skela i oplata.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za tesarske radove, uključujući razlikovanje vrsta i svojstava materijala, korištenje odgovarajućih alata, pribora i strojeva, te izradu tesarskog veza. Polaznici će također naučiti izvoditi jednostavne tesarske radove, oblikovati drvenu građu, izrađivati i postavljati jednostavne tesarske elemente te sudjelovati u izradi složenijih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora tesara.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tesara.

Kontaktirajte nas

Pratite nas