Programi

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Vrtlar

Vrtlar uzgaja, održava i bavi se zaštitom vrtlarskih kultura. Njegove odgovornosti uključuju pripremu tla, sjetvu, sadnju te primjenu mjera zaštite od bolesti, štetnika i korova.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za uspješno upravljanje vrtom i vrtlarskim kulturama. Kroz program, polaznici će razviti sposobnost prepoznavanja i razlikovanja vrsta i karakteristika vrtnog bilja, naučiti pripremiti tlo za uzgoj, izvoditi sjetvu i sadnju, te obavljati osnovne zadatke u održavanju biljaka, uključujući zaštitu od bolesti, štetnika i korova.

Cjelokupno trajanje programa: 140 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vrtlara.

Vrtlar

Vrtlar uzgaja, održava i bavi se zaštitom vrtlarskih kultura. Njegove odgovornosti uključuju pripremu tla, sjetvu, sadnju te primjenu mjera zaštite od bolesti, štetnika i korova.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za uspješno upravljanje vrtom i vrtlarskim kulturama. Kroz program, polaznici će razviti sposobnost prepoznavanja i razlikovanja vrsta i karakteristika vrtnog bilja, naučiti pripremiti tlo za uzgoj, izvoditi sjetvu i sadnju, te obavljati osnovne zadatke u održavanju biljaka, uključujući zaštitu od bolesti, štetnika i korova.

Cjelokupno trajanje programa: 140 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vrtlara.

Vinogradar i vinar

Vinogradar i vinar je stručnjak koji ima temeljito znanje o uzgoju vinove loze i o proizvodnji vina, uključujući sve ključne aspekte proizvodnog procesa, od sadnje i njege vinove loze do berbe, prerade grožđa i proizvodnje visokokvalitetnih vinskih proizvoda.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sve aspekte vinogradarske i vinarske proizvodnje. Polaznici će steći znanja i vještine potrebne za pripremu tla, sadnju i uzgoj vinove loze, rukovanje alatima i strojevima, suzbijanje bolesti i štetnika, berbu grožđa, proizvodnju vina te održavanje opreme.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vinogradara i vinara.

Vinogradar i vinar

Vinogradar i vinar je stručnjak koji ima temeljito znanje o uzgoju vinove loze i o proizvodnji vina, uključujući sve ključne aspekte proizvodnog procesa, od sadnje i njege vinove loze do berbe, prerade grožđa i proizvodnje visokokvalitetnih vinskih proizvoda.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za sve aspekte vinogradarske i vinarske proizvodnje. Polaznici će steći znanja i vještine potrebne za pripremu tla, sadnju i uzgoj vinove loze, rukovanje alatima i strojevima, suzbijanje bolesti i štetnika, berbu grožđa, proizvodnju vina te održavanje opreme.

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova vinogradara i vinara.

Uzgajivač voća

Uzgajivač voća upravlja traktorom, identificira te suzbija bolesti, štetnike i korove u voćnjaku te primjenjuje higijenske mjere tijekom uzgoja voća.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno vođenje voćnjaka, prepoznavanje i suzbijanje bolesti i štetnika, te pravilno rukovanje opremom i alatima. Također, program ih priprema za ambalažiranje, transport, i prodaju voća te primjenu mjera zaštite na radu i zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način.

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača voća,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Uzgajivač voća

Uzgajivač voća upravlja traktorom, identificira te suzbija bolesti, štetnike i korove u voćnjaku te primjenjuje higijenske mjere tijekom uzgoja voća.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno vođenje voćnjaka, prepoznavanje i suzbijanje bolesti i štetnika, te pravilno rukovanje opremom i alatima. Također, program ih priprema za ambalažiranje, transport, i prodaju voća te primjenu mjera zaštite na radu i zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način.

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača voća,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Uzgajivač ratarskih kultura 

Uzgajivač ratarskih kultura je stručnjak za planiranje, sjetvu, sadnju i uzgoj različitih ratarskih kultura. Njegovo znanje o biološkim osobinama i životnim ciklusima ratarskih kultura ključno je za postizanje visokih prinosa i održivu poljoprivrednu proizvodnju.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za razlikovanje bioloških osobina i životnih ciklusa ratarskih kultura, planiranje i provođenje sjetve i sadnje, uzgajanje ratarskih kultura uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera, te sigurno rukovanje alatima i strojevima.

Cjelokupno trajanje programa: 190 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača ratarskih kultura,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Uzgajivač ratarskih kultura 

Uzgajivač ratarskih kultura je stručnjak za planiranje, sjetvu, sadnju i uzgoj različitih ratarskih kultura. Njegovo znanje o biološkim osobinama i životnim ciklusima ratarskih kultura ključno je za postizanje visokih prinosa i održivu poljoprivrednu proizvodnju.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za razlikovanje bioloških osobina i životnih ciklusa ratarskih kultura, planiranje i provođenje sjetve i sadnje, uzgajanje ratarskih kultura uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera, te sigurno rukovanje alatima i strojevima.

Cjelokupno trajanje programa: 190 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača ratarskih kultura,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Uzgajivač povrća

Uzgajivač povrća primjenjuje biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji, provodi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura, provodi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture, prepoznaje i suzbija bolesti povrća.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno vođenje i brigu o povrtnim kulturama. Polaznici će stjecati znanja i vještine u odabiru, uzgoju, njezi, zaštiti te berbi i obradi povrća. Također, program ih priprema za siguran rad s opremom i strojevima u povrtlarskoj proizvodnji te primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača povrća,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Uzgajivač povrća

Uzgajivač povrća primjenjuje biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji, provodi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura, provodi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture, prepoznaje i suzbija bolesti povrća.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno vođenje i brigu o povrtnim kulturama. Polaznici će stjecati znanja i vještine u odabiru, uzgoju, njezi, zaštiti te berbi i obradi povrća. Također, program ih priprema za siguran rad s opremom i strojevima u povrtlarskoj proizvodnji te primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova uzgajivača povrća,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima 

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima pregledava, priprema i upravlja traktorom i radnim priključcima tijekom različitih poljoprivrednih aktivnosti.

O programu

Cilj programa je da polaznici usvoje potrebne vještine za pripremu, siguran rad i održavanje traktora te odabir odgovarajućih radnih priključaka za različite poljoprivredne zadatke. Program također naglašava važnost pridržavanja sigurnosnih standarda kako bi se osigurala zaštita i bezbrižnost tijekom rada s traktorima i radnim priključcima.

Cjelokupno trajanje programa: 140 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja traktorom s radnim priključcima,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima 

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima pregledava, priprema i upravlja traktorom i radnim priključcima tijekom različitih poljoprivrednih aktivnosti.

O programu

Cilj programa je da polaznici usvoje potrebne vještine za pripremu, siguran rad i održavanje traktora te odabir odgovarajućih radnih priključaka za različite poljoprivredne zadatke. Program također naglašava važnost pridržavanja sigurnosnih standarda kako bi se osigurala zaštita i bezbrižnost tijekom rada s traktorima i radnim priključcima.

Cjelokupno trajanje programa: 140 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja traktorom s radnim priključcima,

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Cvjećar-aranžer 

Cvjećar-aranžer je stručnjak za uzgoj, njegu, oblikovanje, aranžiranje i prodaju različitih vrsta cvijeća.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za stručno bavljenje cvjećarstvom. Polaznici će steći temeljna znanja i vještine za uspješno prepoznavanje, uzgoj, razmnožavanje i njegu cvijeća te izradu estetski privlačnih cvjetnih aranžmana. Program također naglašava važnost komunikacije s kupcima i primjenu sigurnosnih mjera na radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova cvjećara-aranžera.

Cvjećar-aranžer 

Cvjećar-aranžer je stručnjak za uzgoj, njegu, oblikovanje, aranžiranje i prodaju različitih vrsta cvijeća.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za stručno bavljenje cvjećarstvom. Polaznici će steći temeljna znanja i vještine za uspješno prepoznavanje, uzgoj, razmnožavanje i njegu cvijeća te izradu estetski privlačnih cvjetnih aranžmana. Program također naglašava važnost komunikacije s kupcima i primjenu sigurnosnih mjera na radu.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova cvjećara-aranžera.

Kontaktirajte nas

Pratite nas