Programi

Promet i logistika

Cestar

Cestar je stručnjak za održavanje cestovnih prometnica i opreme na cesti. Njegovo znanje obuhvaća vještine potrebne za pravilno održavanje, siguran rad s opremom i strojevima, te ekološku svijest.

O programu

Program osposobljavanja za cestara uključuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za pravilno održavanje cesta i opreme na cesti, kao i za sigurno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada, s posebnim naglaskom na njihovom pravilnom održavanju.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova cestara.

Cestar

Cestar je stručnjak za održavanje cestovnih prometnica i opreme na cesti. Njegovo znanje obuhvaća vještine potrebne za pravilno održavanje, siguran rad s opremom i strojevima, te ekološku svijest.

O programu

Program osposobljavanja za cestara uključuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za pravilno održavanje cesta i opreme na cesti, kao i za sigurno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada, s posebnim naglaskom na njihovom pravilnom održavanju.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova cestara.

Kontaktirajte nas

Pratite nas