Programi

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Rukovatelj motornom pilom

Rukovatelj motornom pilom je stručnjak koji posjeduje znanje i vještine za siguran i učinkovit rad s motornim pilama, uključujući prepoznavanje različitih vrsta motornih pila, pripremu za rad, sigurno rukovanje alatima, redovito održavanje i primjenu mjera zaštite na radu.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za stručno rukovanje motornim pilama, uključujući prepoznavanje vrsta i dijelova pila, pripremu za rad, sigurno rukovanje, održavanje te primjenu zaštitnih mjera. Polaznici razvijaju vještine za efikasno i sigurno rukovanje motornim pilama u različitim situacijama.

Cjelokupno trajanje programa: 75 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja motornom pilom.

Rukovatelj motornom pilom

Rukovatelj motornom pilom je stručnjak koji posjeduje znanje i vještine za siguran i učinkovit rad s motornim pilama, uključujući prepoznavanje različitih vrsta motornih pila, pripremu za rad, sigurno rukovanje alatima, redovito održavanje i primjenu mjera zaštite na radu.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za stručno rukovanje motornim pilama, uključujući prepoznavanje vrsta i dijelova pila, pripremu za rad, sigurno rukovanje, održavanje te primjenu zaštitnih mjera. Polaznici razvijaju vještine za efikasno i sigurno rukovanje motornim pilama u različitim situacijama.

Cjelokupno trajanje programa: 75 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja motornom pilom.

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom 

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom je stručnjak za održavanje zelenih površina. Posjeduje znanje i vještine za pripremu i korištenje motornih kosilica i trimera, odabir odgovarajuće opreme, sigurno rukovanje alatima te održavanje i primjenu mjera zaštite na radu.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za učinkovito održavanje zelenih površina, uključujući pripremu, sigurno rukovanje opremom, održavanje alata i primjenu mjera zaštite. Polaznici stječu vještine za precizno održavanje zelenih površina u različitim okruženjima.

Cjelokupno trajanje programa: 85 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom 

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom je stručnjak za održavanje zelenih površina. Posjeduje znanje i vještine za pripremu i korištenje motornih kosilica i trimera, odabir odgovarajuće opreme, sigurno rukovanje alatima te održavanje i primjenu mjera zaštite na radu.

O programu

Cilj obrazovnog programa je osposobiti polaznike za učinkovito održavanje zelenih površina, uključujući pripremu, sigurno rukovanje opremom, održavanje alata i primjenu mjera zaštite. Polaznici stječu vještine za precizno održavanje zelenih površina u različitim okruženjima.

Cjelokupno trajanje programa: 85 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna ili srednja škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

Kontaktirajte nas

Pratite nas