Programi

Ekonomija i trgovina

Upravni referent

U svijetu poslovanja, upravni referent je nezamjenjiva figura koja pruža podršku i strukturu. Kroz preciznost, stručnost i predanost, upravni referenti osiguravaju da svaki proces, od dokumentacije do komunikacije, teče bez problema.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje upravni referent stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U županijskim, općinskim i gradskim organima uprave: opća uprava, policija, carina i financije.

– U pravosuđu, javnim ustanovama (znanost, obrazovanje, kultura), socijalnoj skrbi kao što je Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje te osiguravajućim društvima.

– U obavljanju administrativnih zadataka kao što su radnje u upravnom postupku, izrada akata, pisanje dopisa i rad u pravosudnim organima.

Cjelokupno trajanje programa: 2 253 sati.

Stečeno zvanje
Upravni referent
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Upravni referent

U svijetu poslovanja, upravni referent je nezamjenjiva figura koja pruža podršku i strukturu. Kroz preciznost, stručnost i predanost, upravni referenti osiguravaju da svaki proces, od dokumentacije do komunikacije, teče bez problema.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje upravni referent stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U županijskim, općinskim i gradskim organima uprave: opća uprava, policija, carina i financije.

– U pravosuđu, javnim ustanovama (znanost, obrazovanje, kultura), socijalnoj skrbi kao što je Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje te osiguravajućim društvima.

– U obavljanju administrativnih zadataka kao što su radnje u upravnom postupku, izrada akata, pisanje dopisa i rad u pravosudnim organima.

Cjelokupno trajanje programa: 2 253 sati.

Stečeno zvanje
Upravni referent
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova upravnog referenta.

Prodavač

Kao most između proizvoda i potrošača, prodavač je osoba koja transformira običnu kupovinu u izvanredno iskustvo. Njihova stručnost, pristup i pažnja prema detaljima čine svaku transakciju posebnom.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje prodavač stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima prodaje robe na veliko i malo, poslovima preuzimanja i uskladištavanja robe.

– U poslovima kvantitativnog i kvalitativnog nadzora, sortiranja te sudjelovanja u nabavi, narudžbama i prijevozu robe.

– U poslovima vođenja financijske i skladišne evidencije, blagajničkom obračunu i održavanju evidencija narudžbi.

Cjelokupno trajanje programa: 2 202 sati.

Stečeno zvanje
Prodavač
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,
– najmanje 17 godina starosti,
– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Prodavač

Kao most između proizvoda i potrošača, prodavač je osoba koja transformira običnu kupovinu u izvanredno iskustvo. Njihova stručnost, pristup i pažnja prema detaljima čine svaku transakciju posebnom.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje prodavač stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima prodaje robe na veliko i malo, poslovima preuzimanja i uskladištavanja robe.

– U poslovima kvantitativnog i kvalitativnog nadzora, sortiranja te sudjelovanja u nabavi, narudžbama i prijevozu robe.

– U poslovima vođenja financijske i skladišne evidencije, blagajničkom obračunu i održavanju evidencija narudžbi.

Cjelokupno trajanje programa: 2 202 sati.

Stečeno zvanje
Prodavač
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,
– najmanje 17 godina starosti,
– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova prodavača.

Poslovni tajnik

U središtu svakog uspješnog poslovnog pothvata nalazi se poslovni tajnik. Kombinirajući stručnost u administraciji s izvanrednim međuljudskim vještinama, poslovni tajnici osiguravaju da svaki projekt teče glatko, svaki sastanak bude koordiniran i svaka informacija pravilno dokumentirana.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje poslovni tajnik stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U privatnim poduzećima, stručnim službama, raznim uredima, organima uprave i javnim ustanovama.

– U manjim poduzećima, gdje obavljate ključne administrativne i tajničke poslove poput pisanja dopisa, vođenja evidencija i arhiviranja dokumenata.

– U poslovima pripreme službenih putovanja, izradi tekstova, oglasa i kataloga.

Cjelokupno trajanje programa: 2 235 sati.

Stečeno zvanje
Poslovni tajnik
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti.

Poslovni tajnik

U središtu svakog uspješnog poslovnog pothvata nalazi se poslovni tajnik. Kombinirajući stručnost u administraciji s izvanrednim međuljudskim vještinama, poslovni tajnici osiguravaju da svaki projekt teče glatko, svaki sastanak bude koordiniran i svaka informacija pravilno dokumentirana.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje poslovni tajnik stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U privatnim poduzećima, stručnim službama, raznim uredima, organima uprave i javnim ustanovama.

– U manjim poduzećima, gdje obavljate ključne administrativne i tajničke poslove poput pisanja dopisa, vođenja evidencija i arhiviranja dokumenata.

– U poslovima pripreme službenih putovanja, izradi tekstova, oglasa i kataloga.

Cjelokupno trajanje programa: 2 235 sati.

Stečeno zvanje
Poslovni tajnik
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti.

Komercijalist

Više od prodavača, komercijalist je strateški mislilac i ambasador tvrtke. S dubokim razumijevanjem tržišta i potrošačkih potreba, komercijalisti kreiraju i provode prodajne strategije koje ne samo da povećavaju prihode, već i grade snažne odnose s klijentima.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje komercijalist stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim i turističkim tvrtkama.

– U špediterskim poslovima, zaključivanju ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe te pripremi dokumenata za carinjenje.

– U vanjskotrgovinskim poslovima i razmjeni gospodarskih usluga s inozemstvom.

Cjelokupno trajanje programa: 2662 sati.

Stečeno zvanje
Komercijalist
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,
– najmanje 17 godina starosti.

Komercijalist

Više od prodavača, komercijalist je strateški mislilac i ambasador tvrtke. S dubokim razumijevanjem tržišta i potrošačkih potreba, komercijalisti kreiraju i provode prodajne strategije koje ne samo da povećavaju prihode, već i grade snažne odnose s klijentima.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje komercijalist stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim i turističkim tvrtkama.

– U špediterskim poslovima, zaključivanju ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe te pripremi dokumenata za carinjenje.

– U vanjskotrgovinskim poslovima i razmjeni gospodarskih usluga s inozemstvom.

Cjelokupno trajanje programa: 2662 sati.

Stečeno zvanje
Komercijalist
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,
– najmanje 17 godina starosti.

Ekonomist

Ekonomist se bavi proučavanjem financijskih tokova i analizom kako tvrtke i pojedinci donose odluke o trošenju resursa. Kroz knjigovodstvo i financijsko planiranje, ekonomist oblikuju i usmjeravaju ekonomske strategije.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje ekonomist stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima vođenja knjigovodstva, računovodstva, obračuna i isplate plaće.

– U rukovanju gotovinom, statističkoj obradi podataka te uredskim poslovima financijskih institucija poput banaka.

– U ekonomskoj promidžbi, poduzetništvu i računovodstveno-financijskim službama različitih poduzeća i financijskih institucija.

Cjelokupno trajanje programa: 2 679 sati.

Stečeno zvanje
Ekonomist
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Ekonomist

Ekonomist se bavi proučavanjem financijskih tokova i analizom kako tvrtke i pojedinci donose odluke o trošenju resursa. Kroz knjigovodstvo i financijsko planiranje, ekonomist oblikuju i usmjeravaju ekonomske strategije.

O programu

Srednjom stručnom spremom za zanimanje ekonomist stječete širok spektar mogućnosti zapošljavanja:

– U poslovima vođenja knjigovodstva, računovodstva, obračuna i isplate plaće.

– U rukovanju gotovinom, statističkoj obradi podataka te uredskim poslovima financijskih institucija poput banaka.

– U ekonomskoj promidžbi, poduzetništvu i računovodstveno-financijskim službama različitih poduzeća i financijskih institucija.

Cjelokupno trajanje programa: 2 679 sati.

Stečeno zvanje
Ekonomist
Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

– završena osnovna škola,

– najmanje 14 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

– završena srednja škola,

– najmanje 17 godina starosti,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ekonomista.

Kontaktirajte nas

Pratite nas